Το καλάθι μου

Το καλάθι σου είναι άδειο
×
×
Ξέχασα των κωδικό μου
ΕίσοδοςΝέος Χρήστης; Κάνε εγγραφή εδώ
Ολοκλήρωσε την αγορά σου χωρίς δημιουργία λογαριασμού.


Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:


α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και


β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος.


 


Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη με όλα τους τα παρελκόμενα και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.


Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη/Τιμολόγιο Αγοράς κ.ο.κ).


Η Εταιρεία μας μετά την επιστροφή του προϊόντος στην έδρα μας, θα το ελέγξει για να κρίνει εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 8.3.2. των Όρων Χρήσεως, άλλως θα υπολογίσει την τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος και θα σας επιστραφεί το ποσό που καταβάλλατε για την αγορά μειωμένο κατά την ως άνω απομείωση της αξίας βάσει του σχετικού πίνακα απομείωσης της αξίας παρακάτω με τον ίδιο τρόπο που καταβάλατε τα χρήματα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Το ανωτέρω νόμιμο δικαίωμα της Εταιρείας προς συμψηφισμό βάσει του σχετικού πίνακα απομείωσης της αξίας, αποτελεί δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης αγοραπωλησίας.


 


Πίνακας ενδεικτικής μείωσης αξίας ανά περίπτωση:


• Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται με φθαρμένη συσκευασία, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 20%.


• Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 40%.


• Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 30%.


• Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κι έχουν εγκατασταθεί/τεθεί σε λειτουργία, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία 40%.


 


Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιήσετε επιστροφή κάποιου προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθήσετε ένα (1) από τα παρακάτω βήματα:


1) Να συμπληρώσετε την αίτηση υπαναχώρησης, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ


2) Να ανατρέξετε στο ιστορικό των παραγγελιών σας και να επιλέξετε την παραγγελία και τα συγκεκριμένα είδη τα οποία θέλετε να επιστρέψετε


3) Να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας μας στο 210-9410888


 


Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν μπορεί να δεχθεί επιστροφή προϊόντων εάν δεν προηγηθεί κάποια από τις άνω διαδικασίες και εφόσον δεν σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή των προϊόντων. Κατά την αποστολή της αίτησης και των εμπορευμάτων, παρακαλούμε φυλάξτε τα αποδεικτικά αποστολής καθώς και τους αριθμούς παρακολούθησης (tracking numbers).